Välkommen till det allmänna myndighetsregistret

Från den 1 januari 2008 gäller en ny förordning, förordningen om det allmänna myndighetsregistret (SFS 2007:755). Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter.

SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter.

Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter. Även myndigheter i utrikesrepresentationen – ambassader, konsulat och delegationer – ingår i registret.


Myndighetsregistret omfattar följande delar. Antal myndigheter i respektive del anges inom parentes.
  1. Statliga förvaltningsmyndigheter (250 st)
  2. Myndigheter under riksdagen (5 st)
  3. Statliga affärsverk (3 st)
  4. AP-fonder (6 st)
  5. Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st)
  6. Svenska utlandsmyndigheter (108 st)

  Sammantaget omfattar myndighetsregistret 455 st myndigheter.